Výstavy

 

POŠUMAVSKÁ VÝSTAVA
drobného zvířectva (králíci, holubi, drůbež aj.)

se koná ve dnech 6. - 7. července 2012  při Klatovské pouti
na výstavním areálu Na Pazderně v Klatovech

(ulice: nábř. Kpt. Nálepky)

 

Výstava je otevřena pro veřejnost
v pátek 6. 7. 2012 od 13:00h do 18:00h,
v sobotu 7. 7. 2012 od 8:00h do 16:00h.

 

Na této výstavě budeme vystavovat některé své zakrslé králíčky a také zde budeme mít králíčky na prodej.

 

Zde na mapě je červeně zakroužkován výstavní areál Na Pazderně v Klatovech.